Laatste Nieuws

Ter informatie.
Daar ook wij de regels van het RIVM dienen te volgen , zullen er door onze Schutterij GÉÉN activiteiten georganiseerd worden tot 1 september 2020 .
Mede daardoor zal het jaarlijks Koning Vogel Schieten komen te vervallen.
Alle overige activiteiten na 1 september zullen apart bekeken en beoordeeld worden.

Rob. Bastin. (secretaris)
In Memoriam.
Heden 5 april bereikte ons het droevige bericht dat onze beschermheer
Erik Haffmans is overleden.

In hem verliezen wij een goede steunpilaar, hij heeft veel voor onze vereniging betekend.

Vanaf deze plaats wensen wij zijn Familie veel sterkte en kracht toe, om dit verlies te dragen.


Afscheid is er niet genomen,
afscheid zal er ook nooit komen.
Eeuwig is jouw naam,
in onze schuttersharten blijf je altijd voortbestaan.

Erik, bedankt wat je voor onze vereniging hebt gedaan.

De Webmaster.
2019 Ordo Nobilis Papegayi
2019 Ordo Nobilis Papegayi

Op zaterdag 26 oktober werden twee leden van onze vereniging in Dormagen (D) voor hun verdiensten onderscheiden in de orde van de Papagayi.
Wij wensen Celine Zink en Henk Schmets proficiat met deze verdiende onderscheiding.

Webmaster,
Kogels maken
De komende 3 weekenden gaat ons zestal de eer van onze Schutterij verdedigen.
Dan zal moeten blijken of alle oefeningen haar vruchten heeft afgeworpen.
De motivatie bij ons zestal is in ieder geval aanwezig.

Rob Bastin. (secretaris.)

Processie en ontvangs bij Koning.
Zondag 30 juni 2019.
Schutterij Sint Hubertus Gilde voorop bij de processie te Gulpen.
Dit jaar trok de processie met Bisschop Smeets naar Euverem.
Aansluitend is bij de residentie van Koning Richard Mullenders zijn zilveren Koningsplaat aangeboden, en koningsbord onthuld.

Voor enkele foto's zie onze mediasite.

Koningsvogelschieten
Traditiegetrouw werd door ons op Pinkstermaandag 10 juni het Koningschieten van 2019 gehouden.
Door een a.s. verbouwing konden wij niet op de brouwerij terecht, doch door bemiddeling van het commitee van aanbeveling met de gemeente kregen wij vergunning om te schieten in de Dk. Schneiderstraat onze dank hiervoor aan beide partijen.
Zoals de laatste zes jaar werden wij getrakteerd op enkele flinke hoosbuien.
Dit jaar hadden wij de mogelijkheid om een Keizer te krijgen in de persoon van Wim Zwemmer, maar na een strijd van ongeveer 4 uur werd Richard Mullenders Koning in het 425 jarig bestaan van het Hubertus Gilde Proficiat.

Voor een fotoreportage zie elders op onze site,
De Webmaster.
Verenigingschieten Bond Berg en Dal.
Zaterdag 18 mei jl. heeft Schutterij Sint Hubertus Gilde uit Gulpen het Bondsfeestschieten georganiseerd.
Deze wedstrijd heeft plaatsgevonden op het terrein van Schutterij Sint Sebastianus uit Mechelen, waarvoor onze dank.
Alle schutterijen van Bond Berg en Dal waren vertegenwoordigd, en we kunnen daardoor ook terugkijken op een prachtige wedstrijd.
Met slechts 1 punt verschil op de nummer 2, is Schutterij Sint Brigida uit Noorbeek de winnar geworden !

Rob Bastin
Voor enkele foto's zie pagina media.
Overlijden oud lid Bert Straaten.
In Memoriam 21-03-2019

Met grote verslagenheid kreeg ik vandaag het bericht dat ons vroeger lid Bert, Straaten van onze vereniging is overleden.
Bert was tot 2012 lid van onze schutterij, gedurende bijna 25 jaar. Na zijn lidmaatschap verrichte hij nog enkele jaren hand en spandiensten voor onze vereniging.

Bert mocht in zijn loopbaan bij het St.Hubertus Gilde vier keer Koning zijn en wel in 1995, 1998, 2001 en 2003.
Wij denken terug op Bert als een collegiale en goede schutter.

Wij wensen onze leden Mariska Maes-Straaten en Dave Maes, veel sterkte bij het verlies van hun (schoon)Vader.

Bert rust in vrede,
John. Zink. Generaal. (Webmaster.)


Carnaval en Drumband
Carnaval 2019

Op zondag 3 maart jl. hebben 7 leden van onze vereniging, zoals elk jaar de prinsenwagen begeleidt tijdens de carnavals optocht in Gulpen.
Om 12.00u hebben wij ons verzameld bij het Brouwlokaal in Gulpen. Onder het genot van een vers getapt biertje werden de jaarlijkse onderscheidingen uitgereikt. Dit jaar viel voor onze vereniging de eer aan het huidige Koningspaar Monique & Rob Bastin -Heuts . Zij mochten zowel de onderscheiding van jubilieumprins Sherman alsook de onderscheiding van de Gulpener bierbrouwerij ontvangen.
Hierna zijn we gezamenlijk naar het Willem-Alexander plein getogen om ons op te stellen voor de jaarlijkse optocht.
Na de optocht heeft er nog een gezellig samen zijn plaats gevonden in ons schutterslokaal.
We kunnen in alle opzichten spreken van een zeer geslaagde optocht, zowel voor CV de Gaarekiekere, alsook voor onze vereniging Schutterij Sint Hubertus Gilde.

Drumband 2019

Op 14 maart jl. heeft de eerste les van de beoogde drumband plaatsgevonden.
Dit onder de leiding van Marion Wenders, zoals altijd zéér gedreven om er een succes van te maken.
De stukken, welke zij schrijft voor onze drumband zijn uniek. Elk stuk van haar hand, is een stuk apart geschreven naar de kwaliteit vaan haar leden.
Wij als bestuur zijn dan ook zéér vereerd om een lid met dergelijke kwaliteiten binnen onze vereniging te mogen hebben.

Rob. Bastin.

Orde van de Rode Leeuw.
Zondag 20 januari 2019.

Investuur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Deze werd gehouden in de St. Petrus Banden Kerk te Venray.

tijdens deze viering welke gecelebreerd werd door onze kersverse Bisschop Harrie Smeets is ons erelid Jacqeus Braken onderscheiden als Schutbroeder met het zilveren kruis van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg.
Na deze viering volgde een receptie in voornoemde kerk.

Ook onze felicitaties gaan naar Jack en Lena Proficiat!!

Elders enkele foto's van dit gebeuren.

25 jarig Jubileum Richard Mullenders
Tijdens onze najaarsvergadering op vrijdag 26 oktober werd ons trouw lid Richard Mullenders door een afvaardiging v.d. Bond onderscheiden met zijn 25 jarig lidmaatschap bij onze vereniging.

Richard hardstikke bedankt voor jou inzet in deze 25 Jaar, en natuurlijk de felicitaties aan jouw.

Op onze fotosite vind je natuurlijk een fotoverslag.

De webmaster.

Schuttersfeest Noorbeek
Zondag 9 september hebben wij op ons Bondsfeest in Noorbeek het volgende resultaat behaald,

Wij als kleine vereniging mogen ons toch nog presenteren.

2 prijs Algemeen presentatie
2 prijs Commandant Walter Koornneef
2 prijs Koning
3 prijs Vaandrig Remy Claessens
1 prijs John zink Generaal

Ik ben trots op onze vereniging met het behaalde resultaat in deze moeilijke periode.

Derhalve de Schutterij van Gulpen leeft nog en wij gaan door tot minimaal van 1594 tot 2094

Vanaf mijn kant alleen positief denken, en een voor allen ALLEN VOOR EEN voor onze Schutterij.

De Webmaster
KONINGSVOGELSCHIETEN
Koningsvogelschieten 2018,

Pinkstermaandag 21.mei.2018.

Locatie van het schieten,
Rijksweg Gulpen, parkeerplaats Gulpener Bierbrouwerij.

Aanvang: 14 uur.
Uitnodigend, U komt toch zeker ook!!


Begeleiding carnavals optocht Gulpen
Op carnavalszondag hebben enkele geuniformeerde leden de Prinsenwagen tijdens de grote optocht in Gulpen begeleid, dit om ongelukken te voorkomen.

De meewerkende leden hartelijk dank!!, enkele fots op onze media site.

De Webmaster.
Koningsschieten 2017
Op pinkstermaandag hebben wij ons jaarlijkse koningsschieten gehouden titelverdediger was Wim Zwemmer en kon na 98 jaar weer keizer worden, doch na een spannende wedstrijd is Ivan Schwanen koning geworden met 186 schoten, en Torsten Dratwa met 154 schoten burgerkoning geworden.

Voor een foto verslag zie onze media fotopagina.
Koningschieten
Zondag 19 mei hadden wij ons eerste schuttersfeest in St. Maartensvoeren, een geslaagde dag en konden wij met vier prijzen huiswaarts keren.
t.w. 2 mooiste Koningin Celine Zink
3 mooiste koning Wim Zwemmer
2 Tamboer Marion Wenders
1 Generaal John Zink

Vrijdag 23 juni hebben de Bruiloft van onze leden Mariska Straten en Dave Maes opgeluisterd bij de kerk en tijdens de receptie.

Voor bovenstaand zie media foto en video op deze site.

Op maandag 5 juni vind op ons schietterrein ons jaarlijks koningsschieten plaats.
Lukt het onze regerende koning Wim Zwemmer om de koningsvogel wederom omlaag te halen dan word hij na 98 jaar de nieuwe Keizer.
Onze vorige keizer Guillaume Hulzen schoot zich in het jaar 1909 tot keizer.

OP deze dag vind tevens het Burger koningsschieten plaats, Jose Verweij moet hier haar titel verdediggen.

Het hoopt derhalve een spannende dag te worden.

Webmaster.
Jaarvergadering en Huldiging Jubilaris.
Op 15 januari vond traditiegetraow onze jaarvergadering in ons verenigingslokaal plaats. Op deze vergadering passeerden veel normale agenda punter, en werd het jaarprogramma vastgesteld.
Dit vind U terug onder het tabblad agenda.

Tevens werd op deze vergadering de datum voor ons eigen Schuttersfeest vastgelegd en wel op zondag 19 mei 2019.

Op deze vergadering vond tevens de huldiging van ons Erelid Jacques Braken plaats, door een afvaardiging van het Bondsbestuur werden de onderscheiding en oorkonde voor zijn 40-jarig lidmmaatschap en verdiensten uit gereikt.

Vanaf deze plaats wens ik de ledeen en hun aanhang een mooi vereniging jaar toe,
De Webmaster.
Schuttersfeest Spekholzerheide
De behaalde prijzen op het succes verlopen Schuttersfeest te Spekholzerheide op zondag 26 juni 2016.

Groeps prijzen
1e Prijs Presentatie binnenkomst
2e Prijs Beste Defilee
3e Prijs Mooiste Uniformen

Individuele prijzen
1e Prijs Commandant, Walter Koornneef
1e Prijs Vaandrig, Ronald Bindels
2e Prijs Koning (na Loting), Wim Zwemmer
3e Prijs Koningin, Celine Zink
1e Prijs Generaal, John Zink
1e Prijs Solist Tamboer, Marion Wenders
1e Prijs Marketenster, Miranda Severens

Alle schutters Gefeliciteerd met deze prachtige prijzen.

Wij gaan nu uitkijken naar ons volgen uittreden, het Kermis weekend met Prosessie.

Schutterskoning en burgerkonegin behouden hun titel.
Op Pinkstermaandag 16 mei jongstleden heeft het jaarlijkse Koningsvogelschieten plaatsgevonden op ons schietterein aan de Oude Gats.
Zoals gebruikelijk is dit Koningsvogelschieten geopend door de beschermheer en Ereleden. Daarna barste de strijd om de schutters en burgerkoning los.
* Na 126 schoten werd Jose Vermeij voor de tweede achtereenvolgende keer Burgerkonegin.
* De strijd tussen de schutters was toen nog in volle gang, John Daniels was nog steeds in de race om Keizer te worden, maar na 186 schoten moest hij toch met Wim Zwemmer zijn meerdere bekennen, Wim werd derhalve voor het tweede achtereenvolgende jaar \"Schutterskoning 2016\".

Zie verder onze media pagina elders.
De Webmaster.
Nobele Orde van de Papegay 2015
Afgelopen zaterdag 28 november zijn wij samen met afgevaardigden van enkele zuster verenigingen met een bus naar Antwerpen getogen. Aangekomen bij het stadhuis werden wij ontvangen met koffie thee etc. en gebak. Hier werd ook een show gegeven, van enkele vendelierverenigingen en de stadstrommelaars van Antwerpen.
Daarna gingen wij met alle verenigingen in optocht door de stad, naar het Elzenveld. (Een historisch oud gebouw waar de investituur plaats vond.)
Daar was ontvangst met koffie en thee.
Hierna vond de investituur van de voorgedragen personen plaats, zo werd onze Generaal John Zink voor zijn vele verdiensten in het schutterswezen onderscheiden met een gouden medaille met bronzen papegay en oorkonde.
Het was een indrukwekkende plechtigheid met heel veel tromgeroffel.
Na afloop werd een receptie aangeboden, met drank en broodjes door de Orde.
Na een hele mooie dag werd om 18.00uur de terugreis ingezet.
In Mechelen aangekomen zijn wij met ons allen noch gezellig iets gaan eten en drinken, in het vereniging lokaal van onze zustervereniging van Mechelen.

Wij zijn blij dat we aanwezig mochten zijn op deze geweldige dag.

Ingezonden door: Marion en Emma.
Schuttersfeest Chevremont
Onze behaalde prijzen op het schuttersfeest in Chevremont...

Groep prijzen.
3e prijs beste binnenkomst
2e prijs beste defil
2e prijs mooiste uniform
3e prijs mooiste geheel

Individuele prijzen
1e prijs mooiste generaal John Zink
3e prijs mooiste Koningin Cline Zink (na loting)
3e prijs beste vaandrig Ronald Bindels
1e prijs beste marketenster Femke Verhoeven
1e prijs solist Kay Beckers (hoogste aantal punten van alle solisten)
1e prijs solist Marion Wenders
1e prijs solist Myrthe Ptgens

Alle schutters gefeliciteerd met deze mooie behaalde resultaten!!

Koningschieten 2015
Op Pinkstermaandag 25 mei jl. heeft in Gulpen het jaarlijkse Koningsvogelschieten plaatsgevonden. Na het ophalen van oud-koning Remy Claessens is de schutterij richting de feestweide getrokken. Vanaf 15:00 uur zijn maar liefst 10 schutters met elkaar de strijd aangegaan om de titel Koning 2015. Het beloofde een spannende strijd te worden tussen de schutters aangezien oud-koning John Danils (2012-2013) zijn keizerstitel nog steeds kan bemachtigen. Sergeant John ging er dan ook helemaal voor en zorgde in de laatste minuten nog voor een grote spanning onder alle aanwezigen. Hij schoot de vogel net niet af. De vogel bleef op een plekje vasthangen en er waren nog vier schutters nodig om de vogel naar beneden te halen. De geluksvogel en onze Koning 2015 is geworden Wim Zwemmer. Onze uit Haarlem afkomstige koning is al vier jaar lid en sinds dit jaar grenadier in onze vereniging. Samen met zijn verloofde Cline Zink zal hij komend schuttersseizoen met veel trots het Koningszilver dragen.
De strijd om de burgerkoning(in) ging tussen 7 burgers die graag de titel wilde binnenslepen. Uiteraard verdedigde onze oud-burgerkoning Huub Laheye zijn titel maar moest na 109 Schoten toezien hoe zijn vriendin Jose Vermeije met de titel Burgerkoningin 2015 er vandoor ging. De strijd tussen de jeugdige deelnemers is gewonnen door Robin Danils; zoon van onze oud-koning (2012-2013).
Nadat de nieuwe schutterskoning met bijbehorende versierselen genstalleerd was, is de schutterij vol trots hun nieuw koningspaar gaan presenteren in het dorp.

Schuttersfeest Weert 17-05-2015
Afgelopen zondag mogen wij terug blikken op een geslaagd Bondsfeest in Weert. Hier haalden wij de volgende prijzen:

1e prijs mooiste uniformen
3e prijs mooiste geheel
3e prijs beste houding optocht
1e prijs tamboer Kay Beckers
1e prijs tamboer Marion Wenders
2e prijs marketenster Cathy Verhoeven

Zie voor Foto\'s en Video, elders op onze Site!

Ons volgende uittreden is Pinkstermaandag, word het een Keizer of wie word Koning??

Bowlen, Walem
Op zondag 12 april jongstleden heeft ons gezamenlijk uitje plaatsgevonden. Dit jaar zijn we gezellig gaan bowlen en steengrillen in Walem. Rond de klok van 15.00 uur zijn we gestart met bowlen. Onze organisator Jean Beckers had teams samengesteld en na de verdeling van de bowlingbanen barstte de strijd los. Uiteindelijk werd bekend gemaakt dat de beste bowlers van onze vereniging zijn:

1e plaats: Monique Beckers- Krul (partner van tamboer-matre)
2e plaats: Kay Beckers (tamboer)
3e plaats: Eveline Dera (Koningin 2014)

Het beste team bestond uit: Monique, Eveline, Celine, Femke en Mariska

Na twee intensieve uurtjes bowlen hebben wij lekker kunnen smullen van de steengril.

Nogmaals willen wij de organisatoren Celine Zink en Jean Beckers hartelijk bedanken voor hun inzet.
Dit was een goede start van ons nieuwe schuttersseizoen.

Dit bericht is geplaatst door: Mariska Straaten.

Zie verder onze Foto Site.
Investituur Orde v/d Rode Leeuw
Gouden Generaal John Zink ontvangt hoge onderscheiding Gulpen.

De organisatie van het geslaagde Bondsschuttersfeest in september was voor schutterij St. Hubertus-Gilde uit Gulpen ongetwijfeld een van de hoogte-punten uit 2014.
In December diende zich een volgend hoogtepunt aan: de aankondiging dat general John Zink zou worden opgenomen als schutbroeder van de, binnen de schutterswereld zeer in aanzien staande, Edele Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Dit vanwege zijn zeer vele verdiensten binnen de eigen Gulpense schutterij alsmede het schutterswezen in zijn algemeenheid en het recent bereiken van zijn 50-jarig lidmaatschap.
De plechtige inhuldiging (investituur) zal gaan plaatsvinden op zondag 25 januari 2015 om 16.00 uur in de parochiekerk van H. Petrus te Baarlo.
Generaal John Zink (de gouden jubilaris!) is lid van schutterij St. Hubertus-Gilde sedert april 1964. In zijn loopbaan bij de schutterij heeft hij vrijwel alle ter beschikking staande functies (die van geweerdrager, tamboer majoor en diverse officiersrangen) doorlo pen. Hij was meer dan 20 jaar commandant en eerste verantwoordelijke voor exercities en uittredens tijdens bondsschuttersfeesten en in eigen dorp. In 1997 werd hij vanwege zijn grote verdiensten bevorderd tot de rang van generaal. Verder was hij gedurende een lange periode bestuurslid en secretaris en voorzitter. Tevens trad hij als afgevaardigde van de schutterij binnen de schuttersfederatie op.
In 1972 eiste hij de titel van schutterskoning voor zich op. Waarbij hij ervoor koos om gedurende zijn periode als commandant niet meer voor deze titel mee te strijden. Als gevolg van grote bestuursproblemen heeft hij vanaf 2000 (als vorzitter) met enkele anderen getracht te voorkomen dat de vereniging geheel ter ziele zou gaan. In deze periode werd het nieuwe schietterrein voorzien yan een kogelvanger. Hoewel deze actie als geslaagd mag worden beschouwd, hebben betrokkenen echter niet kunnenoorkomen dat de schutterij vanaf 2003 t/m 2007 een slapend bestaan heeft geleid. Met de komst van een volledig nieuw bestuur in 2007 heeft John Zink opnieuw zijn schouders onder dit initiatief gezet, om van deze \"reactivering\" een succes te maken. Vanwege personeelsproblemen en op aandringen van het nieuwe bestuur heeft hij, na onderbreking, vanaf 2007 t/m 2010 hernieuwd de rol van commandant op zich genomen.
De jubilaris is dan ook door de Oud Limburgse Schuttersfederatie eerder begiftigd met de zilveren OLS onderscheiding. Gevolgd door de gouden OLS onderscheiding en recent de gouden OLS onderscheiding met kroontje voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Daaronder vallen naast vrijwilligerswerk op diverse fronten o.a. ook het bemannen van stands en buffetten, het inrichten van de schietvoorzieningen, het zorgdragen voor de muziekinstallatie bij alle te organiseren evenementen, en diverse acties om de verenigingskas te spekken.

Kortom, John Zink (67) geldt als een van de grotere steunpilaren van schutterij St. Hubertus-Gilde Gulpen!

Artikel Gulp en Geul 23-01-2015.


Nobele Orde van de Papegay
Op 22 november is een afvaardiging van onze vereniging naar Antwerpen getogen voor het in ontvangst nemen van de gouden medaille van de Nobele orde van de Papegay voor onze Commandant Walter Koornneef. Deze onderscheiding is aangevraagd door onze vereniging in combinatie met de schutterij van Mechelen waar Walter tevens lid is.

Van Mechelen werd ook onderscheiden Peter Lindenlauf, en Huub Colen deze laatste is voorzitter van Mechelen en tevens Officier in de rang van Majoor bij onze vereniging.

Wij wensen alle onderscheiden leden Proficiat hiermee.

Bekijk enkele foto\'s op onze site.
Schuttersfeest
Na een succesvol verlopen bondschuttersfeest is onze site bijgewerkt met foto\\\'s over ons feest van vereniging schieten tot en met opruimen.

Er is ook een samenvattend filmpje (Gemaakt door Jan Soomers) toe gevoegd.

Veel kijk plezier, de webmaster.

Verder willen wij een ieder bedanken voor sponsoring felicitaties en iedereen die voor het welslagen van ons schuttersfeest heeft zorg gedragen, alsmede eenieder die onze schutterij een warm hart toedraagd.

De behaalde prijzen van dit feest waren,

Prijzen bondsverenigingen Bondsschuttersfeest St. Hubertus Gilde Gulpen 23 augustus en 7 september 2014

Presentatie
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
2e prijs St. Michal Chvremont
3e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide

Optocht
1e prijs St. Brigida Noorbeek
2e prijs na loting St. Sebastianus Spekholzerheide
3e prijs na loting St. Sebastianus Oost Maarland

Defil
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
2e prijs St. Joseph Waubach
3e prijs St. Brigida Noorbeek

Mooiste Geheel
1e prijs St. Brigida Noorbeek
2e prijs na loting St. Sebastianus Oost Maarland
3e prijs na loting St. Joseph Waubach

Mooiste uniform
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
2e prijs na loting Nachtwacht Gilde Berg en Terblijt
3e prijs na loting St. Brigida Noorbeek

Meest gewapende leden
1e prijs St. Joseph Waubach

Beste Bordjesdrager
1e prijs St. Joseph Waubach
2e prijs St. Leendert Urmond
3e prijs St. Brigida Noorbeek

Beste Vaandeldrager
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
2e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide
3e prijs St. Leendert Urmond

Beste Commandant
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
2e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide
3e prijs St. Joseph Waubach

Beste Generaal
1e prijs St. Joseph Waubach

Mooiste Keizer
1e prijs St. Brigida Noorbeek

Mooiste Keizerin
1e prijs St. Brigida Noorbeek

Mooiste Koning
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
2e prijs St. Catharina Weert
3e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide

Mooiste Koningin
1e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide
2e prijs St. Sebastianus Oost Maarland
3e prijs St. Michal Chvremont

Beste Bieleman
1e prijs na loting St. Leendert Urmond Huub Paulissen
2e prijs na loting St. Sebastianus Oost Maarland John Janssen
3e prijs na loting St. Sebastianus Oost Maarland Henk Wijnands

Beste Marketentster
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland Clemence Meertens
2e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide Jo Sijstermans
3e prijs St. Sebastianus Oost Maarland Gerrie Nillesen-Delige

Solisten junior t/m 12 jaar
1e prijs St. Martinus St. Martens Voeren Mathias Burns
1e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide Joey Sijstermans
1e prijs St. Martinus St. Martens Voeren Alexandre Flamand
1e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide Brooklyn Sijstermans

Solisten junior vanaf 13 jaar
1e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide Juliska Sijstermans
1e prijs St. Sebastianus Oost Maarland Joy Liebens
1e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide Skayla Vluggen
1e prijs St. Leendert Urmond Youri Kuipers
1e prijs St. Leendert Urmond Lars Vaessen

Beste Tamboer Majoor
1e prijs St. Joseph Waubach
2e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide
3e prijs St. Martinus St. Martens Voeren

Beste drumband Mars concert
1e prijs St. Martinus St. Martens Voeren
2e prijs St. Joseph Waubach
3e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide

Beste drumband Concert
1e prijs St. Martinus St. Martens Voeren
2e prijs St. Joseph Waubach
3e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide

Bondsfeestschieten 6-tallen 23-8-2014
1e prijs St. Joseph Waubach A team
2e prijs St. Joseph Waubach B team
3e prijs St. Sebastianus Spekholzerheide A team

Schieten 6-tallen seizoen 2014
Wisselbekerwinnaar St. Joseph Waubach A team


Prijzen gastverenigingen Bondsschuttersfeest St. Hubertus Gilde Gulpen 7 september 2014

Presentatie
1e prijs St. Marternus Wijlre
2e prijs St. Paulus Epen
3e prijs St. Mauritius Strucht

Optocht
1e prijs St. Marternus Wijlre
2e prijs St. Mauritius Strucht
3e prijs St. Sebastianus Mechelen

Defil
1e prijs Jonge en Oude Nobele Valkenburg
2e prijs St. Marternus Wijlre
3e prijs St. Mauritius Strucht

Mooiste Geheel
1e prijs St. Marternus Wijlre
2e prijs St. Sebastianus Eys
3e prijs St. Paulus Epen

Mooiste uniform
1e prijs St. Marternus Wijlre
2e prijs St. Mauritius Strucht
3e prijs St. Paulus Epen

Meest gewapende leden
1e prijs St. Marternus Wijlre

Beste Bordjesdrager
1e prijs Jonge en Oude Nobele Valkenburg
2e prijs St. Marternus Wijlre
3e prijs St. Paulus Epen

Beste Vaandeldrager
1e prijs St. Sebastianus Eys
2e prijs St. Mauritius Strucht
3e prijs St. Paulus Vaals

Beste Commandant
1e prijs St. Sebastianus Eys
2e prijs St. Sebastianus Mechelen
3e prijs St. Paulus Epen

Beste Generaal
1e prijs St. Sebastianus Mechelen
2e prijs St. Mauritius Strucht
3e prijs St. Sebastianus Eys

Oude Exercitie
1e prijs St. Sebastianus Eys

Beste Commandant Oude Exercitie
1e prijs St. Sebastianus Eys

Beste Guides Oude Exercitie
Linker St. Sebastianus Eys
Rechter St. Sebastianus Eys

Mooiste Koning
1e prijs St. Sebastianus Mechelen
2e prijs St. Paulus Vaals
3e prijs St. Marternus Wijlre

Mooiste Koningin
1e prijs St. Sebastianus Mechelen
2e prijs St. Sebastianus Eys
3e prijs St. Paulus Vaals

Beste Marketentster
1e prijs St. Paulus Epen Renate Herstal
2e prijs St. Paulus Epen Sabine Mudde
3e prijs na loting St. Paulus Epen Ramona Vossen

Solisten junior t/m 12 jaar
1e prijs St. Sebastianus Mechelen Jerrel Delnoy
1e prijs St. Mauritius Strucht Sydney Willems
1e prijs St. Mauritius Strucht Luc Nass

Solisten junior vanaf 13 jaar
1e prijs St. Sebastianus Mechelen Bjorn Hollands
1e prijs St. Joseph St. Geertruid Joep Bischeroux
1e prijs St. Mauritius Strucht Stefanie Nass
1e prijs St. Mauritius Strucht Donny Bovens

Beste Tamboer Majoor
1e prijs St. Sebastianus Mechelen

Beste drumband Mars concert
1e prijs St. Sebastianus Mechelen

Beste drumband Concert
1e prijs St. Sebastianus Mechelen

Schuttersfeest 2014
Op onze site onder media / foto vind U nieuws aangaande ons te organiseren schuttersfeest.

Tevens zijn hier de foto\'s geplaatst van de den planting.
Koningschieten
Op tweede Pinksterdag werd traditiegetrouw ons koningsschieten gehouden.

Vol trots mogen wij dan ook onze nieuwe Koningen presenteren,
Remy Claessens onze verenigingskoning
Hub Lahaye de Burgerkoning
Tigo Ptgens onze Kids-King

Verder mochten wij op deze maandag onze drumband-vrienden uit Mechelen begroeten welke samen met onze drumband enkele muziekstukken ten gehore brachten
onze grote dank hiervoor.

Voor een impressie van deze dag, bekijk dan de foto\'s en video elders op deze site.
Bondschuttersfeest Noorbeek
Ons seizoen is gisteren op ons eerste Bondschuttersfeest in Noorbeek grandioos met een lawine aan prijzen begonnen, onderstaand de uitslag.

Presentatie 2e prijs
Houding optocht 2e prijs
Beste Defillee 3e prijs
Mooiste Geheel 1e prijs
Mooiste Uniform 2e prijs
Gewapende leden 1e prijs

Persoonlijk

Vaandeldrager 2e prijs Ronald Bindels
Commandant 3e prijs Walter Koornneef
Generaal 1e prijs John Zink
Koning 2e prijs John Daniels
Marketenster 1e prijs Bea Schmets-Krans
Solisten Senioren 3e prijs Kay Beckers

Schieten

Zestal schieten 3e prijs

Schutters alleen door een goede en fijne samenwerking is dit ons gelukt, PROFICIAT

Foto's aangaande het schuttersfeest volgen tzt.Onlangs is een nieuwe site geplaatst voor ons schuttersfeest dit jaar.
Deze website is te bereiken via de link http://www.schuttersfeestgulpen2014.nl/
Een directe verbinding met deze link kunt U maken via het tabblad contact, link van deze site.


Na ons uittreden in Sittard (uitstapje), en de begrafenis van onze Bondvoorzitter Charles Brasse, stevenen wij af naar onze donateurs actie welke heel belangrijk is voor onze vereniging.

Dit is een heel belangrijke bron van inkomsten, en hopen dan ook dat iedereen die voor de traditie van onze Schutterij is, goed doneert zodat een vereniging uit 1594 kan blijven bestaan.

Onze foto pagina is bijgewerkt, met foto's van het persoonlijk kampioenschap, de fotosessie gemaakt door AB Studio, en een impressie van ons uitstapje naar het octoberfeest in Sittard.

Hebt U aanvulling (foto's e/d) dan zie ik dit gaarne tegemoed,
Webmaster.
Hubertus Jaarmarkt
Vandaag 9 november hebben wij ons als vereniging, in onze eigen gemeenschap van de goede kant te laten zien door een mooie medewerking aan de opening van de traditionele Hubertus markt te verlenen en te openen middels Hubertusmis, rondgang en tijdens de opening, saluutschoten en kanonschot af te vuren.

Op deze dag heeft na lancering van onze website (19 maanden geleden}, de teller de 4000ste bezoeker bereikt. Dit is een gemiddelde van 210 bezoekers per maand, geweldig toch.
Bondschuttersfeest Waubach. 15-09-2013
Tijdens het schuttersfeest vandaag 15 september in Waubach hebben we de onderstaande prijzen behaald.
We mogen wel spreken van een geslaagd uittreden, ieder een van harte gefeliciteerd met het behalen van onderstaande prijzen!

Algemene Onderdelen:
2e Prijs Presentatie, Houding optocht, Defil
2e Prijs Mooiste Geheel- Uniformen....

Individuele Onderdelen:
1e Prijs Modelste Generaal John Zink
2e Prijs Mooiste Koning Jo Schreurs
1e Prijs Mooiste Marketenster Bea Schmets
2e Prijs Mooiste Marketenster Miranda Severijns
2e Prijs Mooiste Bieleman Sydney Schwanen
2e Prijs Beste Vaandeldrager Ronald Bindels
1e Prijs Solisten Senioren Kay Beckers
2e Prijs Solisten Senioren Marion Wenders
3e Prijs Solisten Senioren Myrthe Potgens
1e Prijs Solisten Jeugd Jamy Pricken

Schuttersfeest Berg en Terblijt
Vandaag 4 augustus heeft onze vereniging deelgenomen aan het eerste bondfeest van Bond Berg en Dal.
Onze schutters mogen terugzien op een Succesvol uittreden.

De volgende prijzen werd door ons behaald,
Marketensters:
1 Bea Schmets
2 Cline Zink

Drumband Solisten:
1 Myrthe Ptgens
2 Kay Beckers
3 Marion Wenders

Koningin: 2 Ania Schreurs

Bielemangroep: eerste prijs

Proficiat voor onze Leden!

Voor een foto reportage van onze schutters zie onze foto pagina.
Bijwerken site
Beste Schuttersvriend(in),

Vandaag 12 juli heb ik onze site bijgewerkt dit na enkele maanden van afwezigheid (i.v.m verhuizing) op onze Foto pagina kunt U foto's zien van
Proefschieten met kanon, Foto reportage vereniging, Overdracht kanon, Vogelschieten, Vaandelwacht Gouvernement Maastricht, Bronk door Gulpen en deelname als gastvereniging in Wijlre.

Ik ben ervan overtuigd dat ik niet alle foto's welke gemaakt zijn heb, derhalve een beroep op allen hebben jullie nog foto's gaarne zie ik deze komen.

Veel kijk plezier,
Webmaster.
Eerste uittreden
zoals iederjaar is ons eerste uittreden het begeleiden van de Prinsenwagen, zodat deze zonder ongelukken verloopt.

Voor een foto-impressie kijk elders op onze Site.
Jaarvergadering
Traditioneel is ons eerste samenzijn de jaarvergadering, deze is harmonieus en in een gemoedelijke sfeer verlopen, ons bestuur had alles perfect in orde Chapeau. Zij konden hier melden dat onze vereniging nog steeds groeiende is, daar wij wederom voor het het komend seizoen nieuwe leden aan ons bestand kunnen toevoegen. Het jaarprogramma voor 2013 is op deze vergadering samengesteld en vind U in onze Agenda.
Tijdens de afsluiting van deze vergadering werd door John Daniels iedereen een herinnering van zijn koningschap uitgereikt.

Ons volgende uittreden is op zondag 10 februari de begeleiding van de carnavalsoptocht
Donateursaktie en Eindejaarsgroet
Bij deze wil onze vereniging eenieder bedanken die meegewerkt heeft aan onze jaarlijkse donateursaktie, allereerst naturlijk de mensen die een bijdrage donatie hebben gedaan en dus onze vereniging gesteund hebben, en ten tweede onze leden welke hieraan meegewerkt hebben.
Onze vereniging heeft deze bron van inkomsten hard nodig, DANK U WEL!!

Rest ons nog aan het einde van dit verenigingsjaar U de beste wensen voor de komende feestdagen en een voorspoedig 2013 te wensen.

De volgende bijeenkomst voor onze leden zal waarschijnlijk 25 januari, de jaarvergadering zijn.
Foto s
Deze week (week 40) zijn door enkele leden foto s aangeleverd van 3 schutters evenementen te weten:

Babyborrel Fam. Bartolom
Onthulling Plaquette rijksweg hoek ABN
Wijnfeest Wahlwiller

Heb deze fotos op onze site geplaatst, zie elders.
Mijn dank voor het aanleveren,
Webmaster.
DreiLnder Eck Eschweiler
DreiLnderEck Eschweiler
Afgelopen zondag 9 september hebben wij deelgenomen aan het DreiLnderEck Schuttersfeest in Eschweiler.

Het was een mooie nazomerdag, en een lange optocht desondanks wisten wij nog enkele prijzen in de wacht te slepen.

Onze Koning en Konegin behaalde beiden een derde prijs, als totale vereniging hadden wij een derde prijs als mooiste geheel, onze Marketenders behaalde als groep de tweede prijs

Voor een foto verslag over dit feest kijk elders op deze site.


VERENIGINGSSCHIETEN ST.HUBERTUSTROFEE
VERENIGINGSSCHIETEN ST.HUBERTUSTROFEE GULPEN


Zondag 26 augustus a.s. organiseert de schutterij St.Hubertus-Gilde uit Gulpen hun jaarlijks verenigingsschieten voor het kampioenschap van Gulpen.
Drietallen en zestallen van verschillende pluimage, zoals plaatselijke verenigingen, horecaondernemers en spontaan gevormde groepen strijden dan om de felbegeerde St.Hubertus-Trofee!
Een jaarlijks gebeuren dat thuishoort in het rijtje van spannende,sfeervolle maar bovenal gezellige evenementen.
Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat de belangstelling voor dit evenement ieder jaar groeit. Zelfs van buiten de kern Gulpen is er belangstelling voor dit evenement.
Dat het niet alleen een mannenaangelegenheid is, blijk ook uit de resultaten van de voorafgaande jaren. De dames lieten vaak op een bijzondere wijze zien dat ze de mannen de baas waren. Vorig jaar waren het weer eens de mannen,(met een dame)van het zangkoor St.Ceacilia die de St.Hubertus-Trofee in hun prijzenkast konden uitstallen.
Het jaarlijks verenigingsschieten is een dag voor iedereen die de schutterij een warm hart toe draagt en onder het genot van een drankje en een hapje een gezellige en spannende dag wilt beleven.
De schutterij St.Hubertus-Gilde zal in ieder geval weer alles in het werk stellen om deze dag goed te laten verlopen.
Deelnemen aan het verenigingsschieten is mogelijk door iedereen vanaf 16 jaar.
De aanvang is om 14 uur en zal worden gehouden op het schietterrein,achter de klimhal van Rocca in Gulpen.
Dit jaar is het ook mogelijk om met 3tallen deel te nemen aan het verenigingsschieten.

Entree is gratis!
Voor inschrijvingen en informatie kunt u terecht bij:Frans Muijrers. Dr. Haackstraat 8 Gulpen Tel: 043-4501825, Harold Soomers. Looierstraat 36 b Gulpen: Tel: 043-4573558 en Jo Kaelen. Markt 6a Gulpen. Tel: 043-4504759.

Bondschieten Gulpen
Bij het Bondschieten van onze \"Bond Berg en Dal\" op zaterdag 16 juni in Gulpen waren vier verenigingen die moesten kavelen voor respectivelijk de derde en vierde plaats en voor de eerste en tweede plaats.
De uitslag tenslotte was:
1 St. Leendert Urmond met 52 punten
2 St. Joseph Waubach met 52 punten
3 St. Brigida Noorbeek met 51 punten
Wij mogen terug zien op een goede vrienschappelijke wedstrijd.

Kijk op onze fotopagina voor een klein foto verslag.
Koningsvogelschieten St.Hubertus Gilde Gulpen.


Pinkstermaandag 28 mei j.l vond in Gulpen weer het jaarlijks Koningsvogelschieten plaats.
Om 13.30 uur werd eerst volgens traditie de regerende koning Jo Schreurs, zijn koningin Anya en de burgerkoning Henrie de Vries bij het schutterslokaal Grand-caf Galouppe afgehaald, om hierna in volle glorie richting de prachtig gelegen schutterswei te trekken. Bij sommige leden van de schutterij was wel iets van spanning op het gezicht af te lezen! Logisch..want het ging ten slotte om het koningsschap van 2012
Dat zich op de schutterswei al menige toeschouwer en genodigde had verzameld was niet alleen te danken aan het mooie weer, maar ook om de titel van burgerkoning. Opvallend was ook weer de aanwezigheid van het jeugdig publiek!! Natuurlijk niet zo verwonderlijk, want dit jaar organiseerde de schutterij haar tweede Kidsschietwedstrijd. Jeugdigen van 10 tot en met 15 jaar moesten strijden om de titel KIDSKING 2012.
Voordat het koningsschieten van start ging werd Pastoor-Deken Clerx officieel benoemd tot geestelijk-adviseur van de schutterij.

Na de openingswoorden door voorzitter Frans Muyrers, mocht Pastoor-Deken Clerx, samen met burgermeester V.d Tillaart, beschermheer Eric Haffmans en erelid Jacques Braken het ceremonile schot lossen op de vogel.
Het koningsvogelschieten, het burgerkoningschieten en het kidsschieten was hiermee officieel geopend.
Het werd een spannende strijd. Met name bij de burgervogel viel op dat er gericht en goed werd geschoten, Verrassend was ook weer dat met bij het kidsschieten nieuwe en toekomstige schutters zich aan het aandienen waren.
Dat het 2e kidsschieten voor de Schutterij St.Hubertus-Gilde een schot in de roosis en een vaste plaats heeft gekregen in de activiteiten van deze vereniging, is deze dag weer eens duidelijk gebleken.
.

De strijd om de koningsschappen beleefde een spannende eindfase. Na 240 schoten op koningsvogel kon de sergeant John Daniels uit Vaals,11 jaar lid van de schutterij, het zelf amper geloven..Hij mag zich koning noemen van het komend schuttersjaar, een geweldige prestatie!!
Vooraf aan deze prestatie van de nieuwe koning..,grote verbazing en hilariteit onder het publiek! Lisette Koerts slaagde erin om als eerste vrouw de burgervogel naar beneden te knallen. De eerste burgerkoningin van Gulpen was geboren. Voor haar vriend en partner Pieter Alberts reden genoeg om zich DRUK te maken over zijn toekomstige rol als burgerprins. Volgens zijn trouwe omgeving maak hij zich nu al zorgen over een kostuum dat nog ergens in een kist opgeborgen moet zijn.
Het kidsschieten had misschien wel de meest spannende finale . 5 kavelingen waren nodig om de 2e KIDSKING van Gulpen te begroeten. Kidsking 2011, de 13 jarige Kay Beckers uit Partij en tamboer van de drumband miste geen blke meer in de finale. Beloond met een diploma en de kidskingpet kan hij zich nu overal opnieuw laten zien als de beste jeugdige schutter 2012 van Gulpen. Proficiat Kay!!


Nadat de nieuwe schutterskoning, burgerkoning en kidsking met bijbehorende versierselen waren genstalleerd werd het commando gegeven om te vertrekken en zich aan de Gulpense gemeenschap te presenteren .

De schutterij St.Hubertus-Gilde uit Gulpen mag weer terugzien op een zeer geslaagde,spannende, maar ook gezellige dag.

Lintje voor Huub Colen
Op vrijdag 27 april kreeg onze officier Huub Colen een Koninklijke onderscheiding tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Deze onderscheiding verdiende hij ondermeer door zijn lidmaatschap bij de schutterijen St Sebastianus Mechelen en St. Hubertus Gilde Gulpen, verder voor zijn maatschappelijke inbreng in zijn woonplaats Mechelen.

Rond de klok van 20.00 uur op vrijdag 27 april 2012 werd door een grote afvaardiging van onze vereniging aan Huub onze felecitatie \'s overgebracht, en werd ter ere van hem saluut geschoten. Jammer genoeg kon onze vereniging niet voltallig aanwezig zijn daar diverse uniformen bij de kleermaker of de reiniging waren.

Huub werd namens onze vereniging als Cadeau een schilderij aan geboden hetgeen gemaakt is door onze Officier en Bestuurslid Jacques Canton.

Huub alsnog proficiat met je Koninklijke onderscheiding, teven ook je echtgenote Anita want deze moet achter je staan en je steun en toeverlaat zijn.

Zie enkele Foto\'s op onze site.
Groot succes voor onze tamboers !
Onze tamboers Myrthe Ptgens en Kay Beckers namen afgelopen zondag
4 maart met groot succes deel aan de solisten wedstrijd van de Gemeente Gulpen-Wittem in Slenaken.
Kay Beckers kreeg voor zijn optreden 105 punten, het was de hoogste score van alle slagwerkers en in de totale eindstand over twee dagen (alle instrumenten) waren dit op een na de hoogste punten van alle deelnemers.

Myrthe Ptgens behaalde met haar optreden 104 punten en eindigde hierdoor op de tweede plaats.

Hun optreden als duo werd gehonoreerd met 104 punten, dit was goed genoeg om als tweede te eindigen bij alle duos over de twee dagen.
Met een totaal van vier bekers kon men terecht als grote winnaars van deze wedstrijd worden beschouwd.

Een welgemeende felicitatie aan de beide tamboers.

Aanvang Vereniging seizoen
Het nieuwe verenigingsjaar is op 27 januari traditioneel begonnen met onze jaarvergadering.
Tijdens deze vergadering heeft het bestuur in samenspraak met de commandant, als bijzondere waardering voor hun inzet t.a.v. de schutterij, besloten aan een 4-tal leden een bevordering toe te kennen.
Dit betreft:
Mariska Straaten bevordert tot tamboer Korporaal
Marion Wenders bevordert tot tamboer Sergeant Majoor
John Danils bevordert tot Sergeant (res. guide)
Jo Kaelen bevordert tot officier (2e Luitenant)
Tevens is op deze vergadering het jaarprogramma 2012 vastgesteld, zie agenda overzicht op deze Site.

Weekend van 12 en 13 mei
In het weekend van 12 en 13 mei had onze vereniging een tweetal geniformeerde uittreden.

Op zaterdag 12 mei a.s. verleenden wij medewerking, aan de officile opening van het sportcomplex van FC Gulpen.

Op zondag 13 mei namen wij deel aan het bondfeest wat gehouden werd door onze zuster vereniging St.Martinus uit St. Martens-Voeren.

Bij deze de uitslagen van een geslaagd en gezellig bondsschuttersfeest!

1e prijs Beste Vaandeldrager Ronald
2e prijs Beste Commandant Walter
1e prijs Beste Marketenster Celine
2e prijs Solist 3de divisie? Myrthe
3e prijs Solist 3de divisie? Kay
1e prijs Beste Duo Kay en Myrthe

Bovenstaande prijs winnaars proficiat met de gedane prestatie.

Van deze uittredens zijn fotos te vonden op de foto pagina van onze site.

Feest Clara en Jean Huver
Op zondagmiddag 10 juni brachten wij rond 17.00 uur een verrassing bezoek bij ons bestuurslid Jean Huver.
Clara en Jean gaven dit feest daar zij binnenkort allebei de leeftijd van 70 jaar hopen te bereiken, en tevens 45 jaar getrouwd zijn.

Voor een foto sessie kijk elders op onze website.
Denplanting Schuttersmis Prosessie
Op zaterdag 30 juni vond onze traditionele denplanting met schuttersmis plaats, na het oficiele gebeuren was er een gezellig samenzijn aangeboden door ons Koningspaar.

Op zondag luisterden wij de prosessie naar Pesaken en Euverem mee op.

Enkele foto\'s van dit weekend vind U terug op onze fotopagina, indien nog meer mensen foto\'s hebben gemaakt van dit weekend dan svp gaarne doorsturen naar onze webmaster.
Kruis en gedenkteken "De Heesel".

Onze vereniging heeft zondag 27 november op passende wijze zijn steentje bijgedragen aan de sfeervolle onthulling van het opgestelde kruisbeeld en gedenkteken nabij de tijdens de 2e wereldoorlog door een bom getroffen boerderij aan de Heesel te Gulpen waarbij een 4-tal mannen het leven lieten. De erewacht naast het te onthullen kruis en gedenkteken werd gevormd door 2 grenadiers van onze schutterij. Tijdens de oficiele onthulling door familieleden van de omgekomenen werden daarnaast door een 5-tal schutters o.l.v. onze commandant saluutschoten afgegeven. Aldus een gepaste onderbouwing gevend aan dit door de Heemkundevereniging Galopia, onder een grote schare belangstellenden,voortreffelijk georganiseerde gebeuren.


DreiLnderEck Schuttersfeest Welkenrraht
DreiLnderEck Welkenrraht

Afgelopen zondag 11 september hebben wij deelgenomen aan het DreiLnderEck Schuttersfeest te Welkenrraht, er waren hier een zeventigtal van schutterijen aanwezig.

De concurrentie was dus zeer hoog, desondanks wist ons Koningspaar Jo en Anja Schreurs twee prijzen in de wacht te slepen. (Waren wij compleet geweest zonder afmeldingen, had voor onze vereniging hier beslist meer in gezeten.)

Onze Koningin Anja haalde hier een verdiende 2e prijs en onze koning de 3e prijs.

Voor een foto verslag over dit feest kijk elders op deze site.

Ons volgende geniformeerd uittreden, is op 9 oktober het oktoberfeest van ons verenigingslokaal gepland.

Bond schuttersfeest Spekholzerheide
Vandaag 4 september heeft onze vereniging met succes deelgenomen aan ons Bondschuttersfeest bij Schutterij St.Sebastianus in Spekholzerheide.

Op dit schuttersfeest werden door onze vereniging de volgende prijzen behaald.
Algemene onderdelen:
2e prijs Binnenkomst, Optocht en Defil
1e prijs Mooiste geheel en uniformen
Individueel:
1e prijs Koning, Jo Schreurs.
1e prijs Generaal, John Zink.
1e prijs Commandant, Walter Koornneef.
2e prijs Vaandeldrager, Ronald Bindels.
1e prijs Markettenster, Cline Zink.
1e prijs Solist jeugd, Kay Beckers.
1e prijs Solist volwassene, Marion Wenders.

Bij deze wensen wij onze schutterscollegas proficiat met het behaalde resultaat, en tevens succes komende zondag 11 september bij het Dreilndereck schuttersfeest in Welkenraeth.

Fotos volgen zie elders op onze site
Kermisweekend
Ons geslaagde kermisweekend is weer voorbij,op zaterdag hadden wij ons Koningsbord plaatsen bij het Koningspaar bij Cafe Oud Gulpen met aansluitend de schuttersmis met bezoek aan de RK begraafplaats voor de overleden leden van onze vereniging.
Op zondag hadden wij de prosessie welke dit jaar door de straten ven Gulpen trok.

Op onze foto site onder de kolom media een foto impressie.

De webmaster.
Deze website is eigendom van Schutterij St. Hubertus-Gilde Gulpen |